tumblr hit tracking tool

IT

Centrala eller lokala IT-lösningar i vården?

Av Mats Holmström 2015-08-26
Det finns olika åsikter om hur man bäst löser vårdens behov av att snabbt komma åt rätt information
En central nationell databas eller olika databaser anpassade efter verksamheternas mål? Frågan har debatterats i tidningarna under sommaren och när semestrarna lider mot sitt slut är frågan mer aktuell än någonsin.

I en debattartikel som publicerats i Svenska Dagbladet 26/7 går tre svenska läkare till angrepp mot ineffektiviteten som skapas av bristfälliga IT-system. De menar att vårdpersonalen tvingas spendera alltmer tid framför datorer på bekostnad av den tid de kan lägga på att hjälpa patienter.

 - Många landsting har sytt ihop ett lapptäcke av system som kräver multipla separata inloggningar och ett flertal sökningar för att finna adekvat information och utföra administrativa åtgär­der för en och samma patient, skriver Sarah Jevrém, Magnus Nordlund och Petter Trillkott.

En svaghet man pekar på är att data ofta sparas i leverantörsspecifika format, vilket gör att man "låses fast" vid ett visst system och en viss leverantör, vilket kan göra det svårt att integrera lösningar från andra aktörer. En annan är att vårdgivare lagrar datan på sina egna servrar. Det gör att det ofta är omöjligt att snabbt få tag på information om en patients behandlingar och diagnoser från andra vårdgivare.

En central databas

Lösningen som de tre läkarna förordar är en central nationell databas med data i ickeproprietärt standardformat. I databasen skulle varje medborgare ha en katalog med journaldata, röntgenbilder, laboratorievärden m.m. och systemleverantörerna skulle göra program som presenterar och skriver data i den gemensamma databasen.

 - Sjukhusläkaren som överväger att erbjuda en planerad operation skulle snabbt kunna se hur patientens lungfunktion egentligen varit vid kontroller på vårdcentralen, förklarar artikelförfattarna.

"Att låta landstingen fortsatt driva sina egna lösningar enligt samma principer som förut skulle innebära ytterligare ett förlorat decennium. Dags för socialdepartementet att kliva in på banan?" avslutas texten.

Vi hävdar att det inte kan uppvisas några lyckosamma exempel på att centralstyrning ger långsiktigt hållbara och samtidigt innovativa lösningar, varken inom informationsteknologi i vården eller något annat område

Repliken

Tre dagar senare publierades en replik av Carolina Wallénius, rådgivare inom hälso- och sjukvård, och Jörgen Nordenström, professor på Karolinska Institutet. I denna ifrågasätts de tre läkarnas höga tilltro till "nationell centralstyrning där departement dikterar villkoren".

 - Vi hävdar att det inte kan uppvisas några lyckosamma exempel på att centralstyrning ger långsiktigt hållbara och samtidigt innovativa lösningar, varken inom informationsteknologi i vården eller något annat område.

Vidare menar Wallenius och Nordenström attdet är lämpligt att bedriva verksamhetsprojekt som utgår från de visioner och mål som finns i verksamheten. En central lösning skulle kunna tvinga verksamheterna att anpassa sig efter villkor som inte är gynnsamma.

Ytterligare infallsvinklar

Detta är en fråga som berör många inom vården och som i hög grad påverkar patientsäkerheten. Frågeställningen är också applicerbar på andra delar av offentlig sektor, vilket gör att man kan få ytterligare infallsvinklar.

Nollvision har därför beslutat sig för att kontakta beslutsfattare på landsting, sjukhus och myndigheter för att få flera perspektiv.

LÄNKAR:

”Ta nationellt grepp om it i vården”

”Centralstyrning ger inga hållbara system”