tumblr hit tracking tool

Utrustning

App ökar kontrollen vid diabetes

Av Catherine Dowdell 2013-11-27
Triabetes
Svenska bolaget Diabetes Tools har utvecklat en app och online-tjänst, Triabetes, som hjälper människor med diagnosen diabetes att med hjälp av sin smartphone hålla reda på kost, motion och medicinska värden. Lösningen är anpassad så att den med fördel kan användas även av vårdgivare.

Bolaget Diabetes Tools bildades 2005, är svenskt i grunden och baserat på flera års privatfinansierat utvecklingsarbete med ett endaste mål: att skapa verktyg som förenklar livet för de som lever med diabetes.

– Det stämmer. Själv kom jag in som VD 2011 med uppgiften att kommersialisera det som utvecklats och flytta fokus från uppfinnandet till en medicinteknisk verksamhet med globalt perspektiv. Fram till dess var bolaget inriktat på teknisk utveckling och det är nu under senaste året som kommersialiseringen har kommit igång på allvar, berättar Anders Weilandt, vd i bolaget.

Grunden är att enligt International Diabetes Federation (IDF) lever idag närmare 380 miljoner människor med någon form av diabetes. En sjukdom som orsakar mycket lidande världen över och som också är mycket kostsam för vården.

Som enskild användare kan du hålla koll på maten, att du rör dig tillräckligt, och dina medicinska värden på ett enkelt sätt och därmed också genomföra en livsstilsförändring

”Vi vänder oss till alla med diabetes”

– Ja, typ 1 och typ 2 är huvudgrupperna men det finns en rad varianter på sjukdomen. Behoven som diabetespatienterna har är därmed också olika men vår produkt vänder sig till alla som lever med sjukdomen. Produkten hjälper nämligen till med det huvudsakliga problemet; att ha kontroll på sitt tillstånd, få motivation till förändring och ökad förståelse för hur kroppen fungerar, konstaterar Anders Weilandt och fortsätter:

– Som enskild användare kan du hålla koll på maten, att du rör dig tillräckligt, och dina medicinska värden på ett enkelt sätt och därmed också genomföra en livsstilsförändring. Vad gäller exempelvis maten så använder den svenska versionen av appen Livsmedelsverkets databas i Sverige och genom det får man hjälp att komponera ingredienser och jämföra med sin ”budget” av kolhydrater, fett och näringsvärden.

Effektivt för vårdgivaren

Diabetes Tools produkt som vänder sig till den internationella marknaden är alltså nylanserad och har laddats ner av cirka 2 000 enskilda användare via app-marknaden. Ett viktigt steg som påbörjats nyligen är dock att intressera vården för att utnyttja produkten för effektivare kontroll på diabetespatienter.

– Absolut, slutmålet är att lösningen även ska tillhandahållas från vårdsidan. I vårt system finns möjlighet till koppling via moln till sjukvårdens journalsystem och vårdgivaren kan genom att sätta individuella larmnivåer monitorera sina patienter och effektivisera arbetsflödet. Kontot hör av sig och larmar systemet vid avvikelser.

– Systemet bygger på att patienten registrerar sin data men även detta kan vårdgivaren ha kontroll på genom att från sitt håll se till att systemet larmar om patienten inte registrerat något på ett tag, förklarar Anders Weilandt.

Som enskild användare kan du hålla koll på maten, att du rör dig tillräckligt, och dina medicinska värden på ett enkelt sätt och därmed också genomföra en livsstilsförändring

Weilandt konstaterar också att diabetesvården som den ser ut idag med datumstyrda återbesök är ett kostsamt arbetssätt som skulle kunna effektiviseras rejält med hjälp av Triabetes. Med Triabetes skulle man kunna arbeta mer med de patienter som behöver det och låta systemet ge bättre och mycket tätare kontroll på de som klarar sig bra, utan att man behöver komma in på rutinmässiga återbesök.

– Det är givetvis en lång process, men med tanke på det intresse som vår lösning väcker när vi presenterat den för landsting på såväl högsta politiska nivå som i produktionen, så har vi en spännande resa framför oss. Signalen är att man vill arbeta på det här sättet. Det är mycket som möjliggjorts genom att vi numera går omkring med små kraftfulla datorer i fickan i form av smartphones som ännu inte fanns på marknaden när vårt bolag bildades, avslutar Anders Weilandt.

www.triabetes.com/se