tumblr hit tracking tool

Hälsa & sjukvård

App för rätt dosering

Av Mats Holmström 2013-10-03
Som stöd för läkare i länet har Västerbottens läns landsting tagit fram en app med rekommendationer om val och dosering av antibiotika. Länet har byggt appen med utgångspunkt från en fickfolder med behandlingsrekommendationer som läkare i Västerbotten har använt i flera år.

Tanken är inte att appen ska ersätta foldern utan den finns till som ytterligare ett smidigt sätt för läkare att alltid bära med sig rekommendationerna, enligt ett pressmeddelande.

Förutom val och dosering innehåller appen också allmänna råd om antibiotikabehandling och när man kan låta bli att använda det.

Allra först med att utveckla appen var Västra Götalandsregionen, sedan har landstinget i Stockholm, Norrbotten och nu också Västerbotten utvecklat sin egen variant.

Appen finns tillgänglig för iPhone och android-telefoner och kan laddas ner gratis från App Store eller Android Market.

Västerbotten län har lägst öppenvårdsförskrivning av antibiotika i landet.

– Ja, Västerbotten ligger bäst till i Sverige, men genom att noga följa riktlinjerna för behandling vid infektioner kan Västerbotten fortsätta att ge god vård till patienter och minska risken för resistens, säger smittskyddsläkare Stephan Stenmark i en kommentar.