tumblr hit tracking tool

Bättre äldreomsorg genom ny teknik

Av Mats Holmström 2014-12-02
IT och teknik ska göra äldreomsorgen roligare, mänskligare och mer meningsfull. Därför samlas på torsdag vårdpersonal och it-experter från hela landet i Södertälje för att uppleva 3d-program och digitala resor.

Ny teknik används allt mer för att ge en bättre vård och omsorg. För tillfället är det främst mobiler och surfplatta som är vanligast – men vilken ny teknik kommer att användas i morgon? Människan främsta källa för inhämtning av information och upplevelser sker genom sinnesintryck – hur kan tekniken ta hänsyn och stimulera detta?

Detta är exempel på frågor som kommer att lyftas fram på Stadshuset i Södertälje den 4 december.

‒ Vi vill att människor från olika yrkesgrupper ska mötas och diskutera hur vi med teknikens hjälp kan göra livet roligare, mänskligare och meningsfullare för de äldre i vården, berättar Lars Ahlin, som arrangerar konferensen ”Modern teknik i äldreomsorgens hand” i Södertälje.

Deltagarna kommer bland annat att få se hur surfplattor kan ge äldre bättre kontakt med sina anhöriga, och en chans att med fantasins och teknikens hjälp drömma sig bort från sin sjukdom.

‒ Dessutom har vi märkt att tekniken kan bygga broar mellan olika kulturer, språk och trosuppfattningar, säger Lars Ahlin.