tumblr hit tracking tool

BI

Bättre kunddialog med beslutsstöd

Av Mats Holmström 2013-08-12
Rätt erbjudande till rätt kunder, det är nyckeln bakom framgångsrika kampanjer. Kentor har lång erfarenhet av att hjälpa företag med beslutsstöd i kunddialogen.

Vill man nå ut med rätt erbjudande till sina kunder måste man till att börja med analysera historiken. Genom att ta reda på hur varje kund betett sig hittills får man också veta hur man ska agera framöver.

 - Försäljningshistoriken innehåller väldigt mycket värdefull information. Man måste helt enkelt ta reda på vilka som kan tänkas vara intresserad av erbjudandet och bara skicka till dem, säger Björn Leufstedt, specialist på beslutsstöd på Kentor.

Beroende på vilken kanal man låter sitt erbjudande gå ut i är utmaningen olika. I de traditionella kanalerna, som adresserad direktreklam, där kostnad är kopplad till volym handlar det om att minska volymen men ändå behålla träffbilden. Med hjälp av ett beslutsstöd kan en mer exakt målgrupp plockas fram och volymen kan kanske reduceras med så mycket som hälften utan att man förlorar träffbilden.

Vid E-marknadsföring är kostnaden inte på samma sätt kopplad till volymen, men inte heller här bör man gå allt för brett. Skickas allt för många irrelevanta erbjudanden är risken stor att kunderna tappar intresset och slutar öppna mailen.

- Man måste helt enkelt visa disciplin så att man inte bränner sin kanal, säger Björn Leufstedt.

Kentor har hjälpt företag med beslutsstöd i många år och första steget är att samla all kunddata i en gemensam modell. Utifrån denna skapas sedan en individuell kundscoring. Det finns flera olika modeller, men en av de vanligaste är RFM som bland annat mäter hur ofta kunden handlar och till viket värde. När effekten av en kampanj analyseras måste det också finnas en kontrollgrupp som inte får några erbjudanden.

Målsättningen är att ta reda på vilka erbjudanden och kampanjer som skapar mest värde för kunden.