tumblr hit tracking tool

BI

Definiera behovet - väx snabbare

Av Mats Holmström 2013-08-12
Medelstora företag har all anledning att vara noggranna när de väljer affärssystem. Gör de rätt från början så blir det nämligen enklare att växa.

Ett affärssystem är det datasystem som knyter samman verksamheten i ett företag och kraven på hur ett sådant ska se ut varierar naturligtvis stort. Någon behöver kanske ett system som i första hand håller reda på ekonomiska transaktioner, någon annan behöver ha koll på de anställdas arbetsuppgifter, eller måste kunna spåra vart inköpt materiel tar vägen.

I Sverige är det ofta leverantören av ett affärssystem som även hjälper till med att implementera det i verksamheten, men det är knappast optimalt ur kundens synvinkel, menar Anders Carlsson, vd på Pro4u Business Systems AB, specialiserade på just affärssystemprojekt.

- Man kan inte begära att ett företag som implementerar ett nytt affärssystem var tionde år ska vara duktiga på den biten, säger han. De kan behöva någon som hjälper dem att lyfta blicken och specificera deras krav, behov och förväntningar samt leda projektet.

Till skillnad från leverantören, som naturligtvis har en egen keps, företräder Pro4u Business System alltid kunden. Till att börja med hjälper de till med att definiera hur behovet ser ut. Därefter hjälper de till med att välja leverantör. De stöttar också vid själva implementeringen och vid utvärderingen. - På många sätt kan man likna oss vid en byggledare, säger Anders Carlsson. Ska ett husbygge bli av måste ett stort antal detaljer stämma. Det måste till exempel finnas en farbar väg fram till huset och vatten och el ska vara framdraget. Vi har koll på vad som krävs för att få ett affärssystem att fungera. Som att kraven är tydliga, att leveranser sker i tid och systemet täcker behovet. Pro4u Business Systems har femton års erfarenhet av affärssystemsprojekt som kravställning, Implementering, uppgradering och förändringsarbete och har skaffat sig en god överblick över vilka system och funktioner som finns att välja mellan.

- Visst kan det vara så att säljaren faktiskt säljer det som kunden vill ha, men ska man lägga 35 miljoner på ett nytt system kan det vara bra med en second opinion, säger Anders Carlsson.