tumblr hit tracking tool

Affärssystem

Digitala handelsplatser i sjukvården

Av Mats Holmström 2013-08-19
Många landsting, privata vårdaktörer och laboratorier har olika digitala system som har svårt att kommunicera med varandra. Med intelligenta IT-stöd kan problemen överbryggas samtidigt som man får ökad patientsäkerhet, bättre integritetsskydd och mer kostnadseffektiva och tidsbesparande remissflöden.

- Informationsutbytet mellan laboratorier och olika journalsystem kan relativt enkelt göras betydligt mer lätthanterligt, menar Alex Stendahl, vd på InfoSolutions AB.

Papper, pappershantering och  portokostnader kan helt ersättas med en komplett digital administrering av beställningar och svar, och personalresurser kan användas till annat.

- Vi erbjuder en smart lösning som kopplar ihop olika journalsystem och sköter all hantering mellan dem, även för äldre journalsystem. Genom våra produkter LabPortalen och eRemiss ger vi laboratorier och remittenter ett enkelt och säkert sätt att beställa elektroniskt och få laboratoriesvar digitalt tillbaka med mycket säker administration.

InfoSolutions har skapat en digital handelsplats där alla laboratorier och röntgenenheter i Stockholm, inklusive Karolinska universitetslaboratoriet liksom flera landsting är anslutna.

-För laboratorier är det ett enkelt sätt att exponera sina tjänster och produkter. Och läkare kan gå in direkt och göra sin beställning till önskad röntgen- eller labbleverantör och slippa all pappershantering. Inloggningen är minst lika säker som till en Internetbank.

eRemiss har stöd för röntgenremisser och kan visa en beställningsbild där validering och frågeställning redovisas enligt beställd undersökning. Också patologi och cytologi stöds där man på vald arkivbild eller uppladdad egen bild kan markera var prover tagits.

-Vi på InfoSolutions ska delta i ett nationellt projekt som hanterar konsultation läkare emellan. Det innebär ännu mer sammanhållen journalföring och effektiviserar arbetsprocessen, med snabbare svar till patienterna.

Tillägget av konsultationstjänsten gör LabPortalen till en komplett modul för elektronisk administration av remisser och svar inom röntgen, labb och konsultation, helt enkelt en färdig integrationslösning för befintliga journalsystem.