tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Googles framgång sedd inifrån

Av Mats Holmström 2013-09-16
Innovativt, snabbrörligt och attraktiv som arbetsplats. Google är ett företag som ligger i framkant på flera områden. Chalmerforskaren Annika Steiber förklarar varför.

Google har under de senaste tio åren ansetts vara ett av världens mest innovativa företag. Annika Steiber är forskare på Chalmers och har fått en unik möjlighet att studera Google inifrån under ett års tid.

Hur kan man då förklara Googles framgång och vad kan svenska företag lära sig av Google? Annika Steiber menar att det ökade fokus som numera ligger på mjukvaruutveckling innebär snabbare produktlivscykler.

- Under sådana förutsättningar måste företag aktivt säkra en ledning och organisation som tillåter snabbrörlighet. Ju mer snabbrörlig omvärlden är desto mindre ”stel” kan organisationen vara. Google har skapat en ”hybrid” organisation – tillräckligt strukturerad för att skapa effektivitet och tillräckligt flexibel för att skapa förnyelsekraft. Man undviker för mycket processorientering, hierarkier och byråkrati, säger Annika Steiber.

Google har en tydlig vision och en mycket stark intern kultur, vilka säkerställs genom att satsa hårt på att verkligen rekrytera personer som matchar företagets värderingar.

- Detta görs på ett nästan vetenskapligt sätt. Google har en unik HR-funktion som till en tredjedel består av doktorer i organisationsutveckling, en tredjedel av före detta management-konsulter och en tredjedel av HR-specialister.

Företagets kultur är ett dagligt rättesnöre. Anställda bedömer varandra hur ”googley” man är. Ett antal tumregler hjälper de anställda att prioritera rätt. Detta leder till självorganisering och att man kan undvika ”micro management”. Googles anställda brinner för tekniken, sina produkter och för att förändra världen.

- Cheferna sätter upp en tydlig vision och anger prioriteringar, men stödjer och underlättar också både innovativt tänkande och produktivitet. Man har formella system för att aktivt uppmärksamma och belöna innovation och ständig förnyelse av företaget, säger Annika Steiber.
Google samarbetar också med ledande universitet, dels för att tidigt ta del av intressant teknikforskning, dels för att erbjuda forskare att ta del av sin egen data.