tumblr hit tracking tool

Affärssystem

Hybridlösningar ger smidig övergång till molnet

Av Mats Holmström 2013-08-12
Ska affärssystemet ligga i molnet eller inte? Du behöver faktiskt inte välja. Idag finns ett antal hybridlösningar där vissa tjänster är internetbaserade och andra inte.

Det talas ofta om molnets alla fördelar. De som väljer att ha ett affärssystem i molnet har det tillgängligt var de än befinner sig. Säljare kan lägga en order ute hos kunden och den externa redovisningsbyrån har tillgång till all information i sina egna datorer. Men molnbaserade tjänster passar inte alla. Om man exempelvis reser mycket och utför en del av arbetet ombord på flygplan är molnbaserade tjänster inget bra val. Vissa tycker också att det känns tryggare att ha systemet i den egna servern.

- Ännu så länge väljer de flesta av våra kunder att ha sitt affärssystem i den egna servern, men allt fler går över till helt eller delvis Internetbaserade lösningar, berättar Martin Elvheim, verksamhetschef på Hogia.

Hogia har lång erfarenhet av branschen och var först med ett svenskt datorbaserat redovisningssystem för mer än trettio år sedan. Målsättningen har hela tiden varit att skapa enkla, genomtänkta och effektiva lösningar som tar hänsyn till kundens specifika behov.

Hogia har utvecklat verksamhetsanpassade system för ett tjugotal olika branscher, alltifrån bank, finans och försäkring till tillverkningsindustri och vård och omsorg.

Inom alla branscher ökar intresset för att placera hela eller delar affärssystemet som en tjänst på Internet.

- Många kan tänka sig en gradvis övergång, berättar Martin Elvheim. Då behåller de kärnsystemet och huvuddelen av all information lokalt på de egna servrarna. Sedan kompletterar de med smarta molnbaserade tjänster.

Exempelvis kan det vara så att en säljare ute på fält har tillgång till information om ordrar, försäljning och kundinfo medan bokföring, skatte- och momsdeklarationer, med mera, bara finns åtkomligt på de egna servrarna. Dessa hybridsystem kan vara en bra lösning i ett övergångsskede men allt fler företag går ett steg längre. Hogia tillhandahåller tjänsten Hogia Cloud åt både befintliga och nya kunder. Hogia Cloud är en molntjänst där företagets hela affärssystem finns åtkomligt via nätet.

- Det finns många fördelar med att slippa ansvara för en egen server, säger Martin Elvheim. Med ett molnbaserat affärssystem lejer man ut serveransvaret och det blir både billigare och väldigt mycket enklare.

Martin Elvheim är övertygad om att molnet är mer än bara en trend.

 - Om jag får våga mig på en gissning så skulle jag säga att inom tre år har molnet tagit över, säger Martin Elvheim.

Molnet innebär ju ett systemskifte och en ny värld, men med tiden blir fler och fler redo att välja detta.