tumblr hit tracking tool

IT

​Konkurrensen vid offentlig upphandling minskar

Av Mats Holmström 2014-12-30
Antalet företag som lämnar anbud på offentliga upphandlingar har minskat med 12 procent senaste året, från ett snitt på 5,4 företag per anbud 2012 till 4,7 under 2013. Det visar ny statistik från Visma.

Under 2013 publicerades offentliga upphandlingar till ett uppskattat värde av 600 miljarder kronor, fördelat på 19 885 upphandlingar i Sverige. Trots att de möjliga uppdragen handlar om stora summor varje år deltog i genomsnitt bara 4,7 företag per upphandling under 2013, en minskning med 12 procent från 2012.

– Vi ser en negativ trend i att allt färre företag lämnar anbud. I många upphandlingar är det endast ett enda företag som lämnar anbud, vilket gör att konkurrensen sätts ur spel, Daniel de Sousa, vd på Visma Commerce.

Stora regionala skillnader

Det är en stor skillnad mellan länen. Upphandlingarna i Östergötland är de som får flest anbud, där deltar i snitt 5,3 företag per upphandling. På andra plats kom upphandlingarna i Stockholms län, med ett snitt på 5,1. Sämst är man i Västerbotten, med endast 3,5 bolag i snitt lämnar anbud, och Norrbotten med 3,6 företag per upphandling. Motsvarande siffra för landet i helhet är 4,7 anbudsgivare per upphandling.

– Om fler företag skulle ta för sig och lämna anbud skulle de få tävla om samhällets inköp, samtidigt som skattepengarna kan användas på ett klokt sätt säger Daniel de Sousa.

NCC och Svevia tar för sig

I 19 av Sveriges 21 län är det företag i bygg- och anläggningsbranschen som lämnar flest anbud. Allra bäst på att ta för sig är Peab och NCC. Det är även i bygg- och anläggningsbranschen som flest upphandlingar publiceras, vilket är en förklaring till varför de företagen dominerar.