tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Mjuk vara, hård konkurrens.

Av Mats Holmström 2013-06-26
Jan Bosch och Jörgen Hansson
Snabb återkoppling och ett kontinuerligt kunskapsutbyte mellan akademin och företagen. Så ser samverkansmodellen ut hos Software Center, ett av Sveriges viktigaste forskningscentra.

Software, eller mjukvara, blir en allt viktigare del av svensk industri. Hos AB Volvo är mjukvara centralt för sjuttio procent av all ny innovation i produktutvecklingen. Hos Ericsson är hela åttio procent av R&D- budgeten kopplad till mjukvara, vilket innebär cirka 25 miljarder kr årligen. Sverige är idag också en av de ledande nationerna. Samtidigt sker förändringar snabbt.

Chalmers och GU har gjort en enorm satsning inom Software Engineering. Vi har helt klart potential att bli internationellt ledande.

Chans att bli världsledande

- Det pågår idag en omfattande globalisering av mjukvaruutveckling för komplexa system, samtidigt som utvecklingscyklerna måste kortas för att möta marknadens förväntningar när det gäller nya produkter. Det är något som presenterar reella utmaningar, säger Jörgen Hansson, professor och en av två föreståndare för Software Center.

Software Center som varit igång i något år, drivs i samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskola (som också är värd), Göteborgs Universitet och de fyra företagen Ericsson, Volvo Cars, AB Volvo, samt Saabkoncernen. Etableringen av Software Center är en del av en strategisk satsning inom mjukvaruområdet som Chalmers och Göteborgs Universitet initierat. Man har samtidigt skapat en ny avdelning, om ca 30 anställda och fler rekryteringar är på gång, på området Software Engineering. Verksamheten är placerad på Lindholmen med näringslivet som närmaste granne. Denna satsning på mjukvaruutveckling gör forskningsmiljön till en av de största i Europa.

- Chalmers och GU har gjort en enorm satsning inom Software Engineering, konstaterar Jörgen Hansson. Vi har helt klart potential att bli internationellt ledande och det är förstås något som gynnar hela den svenska industrin.

Gynsam kunskap för industri

Forskningen i Software Center drivs av industrinyttan och finansieras till stor del av de medverkande företagen. Aktörerna bestämmer gemensamt vilka projekt man ska satsa på och genom hela arbetet har man en tät kommunikation och ett kontinuerligt utbyte av information. Forskningsprojekten beräknas pågå i mellan tre och fem år där projekten exekveras i så kallade sex-månaders ”sprints” som möjliggör kontinuerlig dialog.

Detta är en samverkansmodell som är unik och vi har märkt att den har stora fördelar, säger Jan Bosch

Software Center driver utbildning med två mastersprogram och ett kandidatprogram inom ”software engineering”. Software Center är en del av den kreativa samverkansmiljön på Lindholmen Science Park.

- Detta är en samverkansmodell som är unik och vi har märkt att den har stora fördelar, säger Jan Bosch, professor och en av två föreståndare på Software Center. På detta sätt har vi hittat en balans mellan akademins krav på långsiktighet och företagens behov av flexibilitet.

Min vision är att varje morgon när jag sätter mig i bilen så har den uppdaterat sig under natten och jag kan ta del av nya och spännande funktioner.

Jan Bosch har en bild av att forskningssamarbeten sällan fungerar så friktionsfritt i andra sammanhang. Upplägget gör att forskningen är direkt kopplad till företagens innovationssystem, och detta påskyndar och förenklar också överföring av forskningsresultat till industripartners.

Föränderlig bransch

Snabbhet blir en allt viktigare framgångsfaktor. Även de mest framgångsrika företagen halkar snabbt efter om de inte kan tillgodose marknadens krav på utveckling och förnyelse. Därför arbetar Software Center utifrån en modell där det finns en kontinuerlig återkoppling på varje led i utvecklingsarbetet, alltifrån den inledande produktplaneringen, via FoU och validering, till den avslutande lanseringen. På så sätt kommer alla lärdomar snabbare till nytta vilket förstås även förbättrar lönsamheten.

- Min vision är att varje morgon när jag sätter mig i bilen så har den uppdaterat sig under natten och jag kan ta del av nya och spännande funktioner, säger Jan Bosch entusiastiskt.

Det finns en stark efterfrågan på softwareingenjörer och den fortsätter öka i Sverige. Just på det här området är pris-konkurrensen från låglöneländer inte särskilt stor eftersom kompetent arbetskraft tjänar lika mycket i till exempel Indien som i Sverige. Ska vi stå oss i ett internationellt perspektiv handlar det alltså enbart om kompetens. Samtidigt sker det redan en globalisering när det gäller tillverkningen. Många av de produkter vi betraktar som svensktillverkade utvecklas och plockas samman här medan delarna är tillverkade, och också utvecklade, över hela världen.  Den här typen av arbetssätt ser vi mer och mer även när det gäller software och det måste vi lära oss hantera.

- Det är viktigt att fortsätta utveckla Sveriges systembyggarkompetens för en global utvecklingskedja, påpekar Jörgen Hansson och Jan Bosch.

De poängterar att de gärna skulle se en starkare nationell samverkan mellan de olika högskolorna i Sverige.

- Vi välkomnar en bredare universitets- och företagssamverkan, säger Jörgen Hansson. På så sätt kan vi hjälpas åt för att uppnå det gemensamma målet att stärka konkurrenskraften hos svensk industri.