tumblr hit tracking tool

Mobilstrålning ökar risken

Av Mats Holmström 2013-10-30
Enligt en nyligen genomförd analys från forskargruppen vid Örebro Universitetssjukhus under ledning av cancerläkaren Lennart Hardell kan mobilstrålning anses som ”cancerogen för människor”. Det meddelar Strålskyddsstiftelsen.

Nya undersökningar bekräftar att strålningen kan orsaka cancer samt att hjärntumörer ökar i vissa länder. Allmänheten måste informeras omgående och brett om riskerna”, skriver Strålskyddsstiftelsen i ett pressmeddelande.

Så sent som för en månad sedan publicerade den svenska forskargruppen nya resultat som visar ett tydligt dos-responssamband mellan mobilanvändning och risk för elakartad hjärntumör i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Oncology.

”Användning av mobiltelefon eller trådlösa telefon i sammanlagt mer än 2376 timmar medför tydligt förhöjda risker (3 gånger förhöjd risk), men risken börjar öka redan vid en sammanlagd användning på cirka 1000 timmar”, varnar Strålskyddsstiftelsen.

Fakta: Forskningen om risk för hjärntumör av mobiltelefoner visar genomgående att risken ökar ju mer mobilen använts. Enda undantaget är en stor dansk studie som inte ger någon information om riskerna eftersom den uteslöt de tyngsta 200 000 användarna och dessutom alla som börjat använda mobilen efter 1995. Studien är ursprungligen finansierad av mobilindustrin.