tumblr hit tracking tool

Molnet

Molntjänster och rättssystem

Av Mats Holmström 2013-12-03
Juridiken kring molntjänster kan vara nog så komplicerad. Därför reds begreppen nu ut i en ny bok i ämnet.

Molntjänster ger företag nya möjligheter vad gäller arbetsformer och datalagring. Men rättssystemet är långtifrån glasklart. Det är författarna Tobias Edvardsson och David Frydlinger som tar upp ämnet i ”Molntjänster – juridik, affär och säkerhet” (Norstedts Juridik)

Boken är tänkt som ett uppslagsverk för alla som måste hantera juridiska frågeställningar och kontrakt rörande molntjänster, enligt författarna.

– Molntjänster är ett samhällsfenomen lika omvälvande som elektriciteten var för 100 år sedan, kommenterar Tobias Edvardsson.

– Juridiken runt molntjänster är ännu i ett omoget stadium. Det råder brist på allt från prejudikat och doktrin till lagstiftning och förarbeten, menar David Frydlinger.

Läsarna guidas i boken förbi fallgropar och får klarhet i det som i nuläget går att bringa klarhet i. Genom att följa den beskrivna metoden, som tar avstamp i såväl teknisk som kommersiell förståelse, kan många av de juridiska utmaningarna för företag och andra organisationer hanteras, menar man.

– Många juridiska böcker utgår från det legala men vi har de affärsmässiga målen som utgångspunkt, berättar Tobias Edvardsson.