tumblr hit tracking tool

Molnet

Nu blir det lättare att jämföra molntjänster

Av Mats Holmström 2013-10-01
Swedish Standards Institute, SIS, har påbörjat arbetet med en global standard som ska göra det enklare att förstå vilken servicenivå en molntjänst innehåller. Målet är att skapa ett ramverk som både leverantörer och kunder kan utgå ifrån, till exempel vid uppphandlingar. Just nu samlar SIS svenska representanter som vill vara med och påverka arbetet, meddelar man.

När det finns en global överenskommelse som beskriver olika servicenivåer på molntjänster, en ”Service Level Agreement” (SLA), kommer företag enklare kunna förstå och jämföra olika leverantörers erbjudanden, menar man på SIS.

– Företag som köper molntjänster har idag svårt att se vad som ingår i avtalet. När vi får en global överenskommelse om hur tjänsterna ska beskrivas kommer fler våga ta steget och utnyttja de IT-lösningar som finns, säger Patrick Lindén, projektledare på SIS.

Även organisationer som har till uppdrag att övervaka, mäta och granska tjänsterna ska kunna använda standarden. Enligt SIS saknar också revisorer idag kriterier för att kunna bedöma om en tjänst uppfyller det leverantören lovat i avtalet.

– Att köpare och säljare får tillgång till heltäckande avtal för tjänsteleveranser inom molnet kommer sannolikt öka förtroendet för molnet i stort och bidra till att fler använder tjänsterna. Här är standardiseringsarbetet inom terminologi och referensarkitektur också viktiga pusselbitar, säger Anders Kingstedt, ordförande för SIS kommité för molnetstandardisering.