tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Ojämnt fördelad satsning på e-tjänster

Av Mats Holmström 2014-06-24
Per Mosseby, avdelningschef digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting
Enligt en ny undersökning som SKL genomfört satsar många kommuner för att kunna erbjuda olika typer av e-tjänster och mobilapplikationer. Samtidigt saknar var femte kommun e-tjänster helt.

Kommunerna erbjuder alltså allt från noll till 140 e-tjänster enligt undersökningen. 46 procent av kommunerna erbjuder appar. Det är en kraftig ökning jämfört med förra mätningen 2011 då endast 15 procent av kommunerna hade appar.

– Utvecklingen går åt rätt håll. Det offentliga Sverige måste ta vara på alla de möjligheter som digitaliseringen ger. Rätt utformade e-tjänster är inte bara en service till invånarna utan medför även ökad effektivitet och nytta för kommunerna, säger Per Mosseby, avdelningschef för avdelningen för digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting.

Vi ser i undersökningen att andelen som samverkar kraftigt har ökat sedan 2011

Enligt undersökningen har inte mindre kommuner satsat i lika hög utsträckning som de större på att erbjuda e-tjänster. Var femte kommun saknar e-tjänster helt.

– Människor förväntar sig i allt högre grad att de ska kunna lösa sina ärenden på nätet, så det är naturligtvis inte långsiktigt hållbart att en del kommuner inte alls kommit igång med e-tjänster, säger Per Mosseby och fortsätter:

– Ett sätt för mindre kommuner att komma framåt är att samverka på regional nivå för att dela kompetens och skapa ett gemensamt e-tjänsteutbud. Vi ser i undersökningen att andelen som samverkar kraftigt har ökat sedan 2011.