tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Prisbelönt varningssystem för tsunamis

Av Mats Holmström 2013-11-12
Sophia Salenius,VD och grundare RegPoint
Svenska bolaget RegPoint har tilldelats det internationella mHealth-priset, utdelat vid Aegis Graham Bell Awards i Indien, världens största branschutmärkelse inom T.I.M.E. (Telecom, Internet, Media, and Edutainment). RegPoints tekniska plattform utvecklas i Sverige och bland produkterna finns varningssystem för bland annat tsunamis, jordbävningar och epidemier.

Enligt ett pressmeddelande tilldelades företaget mHealth-priset för sitt system som varnar för tsunamis via SMS samt RegPoints mHealth-produkt som förbättrar kommunikationen mellan doktorer och kroniskt sjuka patienter.

– RegPoints tsunami-varningslösning är verkligen en fantastisk innovation, som kan bli till utomordentligt stor användning i de delar av världen där risken för katastrofer är som störst. Utöver det har företagets andra produkter visat sig ha en stor potential när det gäller att hjälpa patienter, kommnterade Dr. Abhijit Gangopadhyay, dekanus och professor vid Aegis School of Business, New Delhi, Indien.

RegPoints system kommer nu att användas för att skicka tidiga varningar för tsunamis av indiska INCOIS, ett tsunamicenter som etablerades efter tsunamin 2004, en katastrof som skördade uppemot 300 000 dödsoffer.

– Det här är riktigt stort för oss. Vinnarna är ju normalt jättestora företag som till exempel Cisco, Ericsson och Intel, inte småföretag som vi. Samarbetet inleddes efter att indiska representanter tog kontakt med oss; vi är relativt ensamma inom det här området. Systemet är upplagt så att användare registrerar sig till det geografiska område där man normalt uppehåller sig. Då varnas man sedan via SMS om en tsunamivåg är på väg mot det området. Att det är just ett SMS är väldigt viktigt, då det finns hundratals miljoner människor som inte har råd med smartphones. Nästa steg är att göra det möjligt att automatiskt lokalisera SMS-varningarna, berättar Sophia Salenius (foto), RegPoints VD och grundare

Fakta: RegPoint är ett vårdtjänsteföretag fokuserat på att erbjuda trådlös teknologi till den globala vårdsektorn. Företaget startades i Sverige 2003 och blev snabbt “early developer” åt Microsoft. Bill Gates introducerade personligen RegPoint under Microsofts officiella release av .NET. Idag är RegPoint ett internationellt företag. Utvecklingsavdelningen ligger i Sverige och en stor del av företagets övriga aktiviteter sker i Indien.