tumblr hit tracking tool

Affärssystem

Varmförzinkning med precision

Av Mats Holmström 2015-06-03
Grytan innehåller 180 ton flytande zink som värms upp till 460 grader
Vadstena Varmförzinkning AB grundades 1968 och verkar fortfarande i en konkurrensutsatt bransch. ”Genom full kontroll över hela processen, hög kvalitet och leveransprecision står vi på stadiga ben i en mogen bransch, säger Patrik Göransson, Vice VD och marknadsansvarig på företaget.

Varmförzinkning innebär en ytbehandling av metall som sker genom att metallen doppas i flytande 460-gradig zink. Detta ger ett mycket starkt skydd.

– Ja, det handlar om rostskyddsbehandling av stålkonstruktioner och vår största kundgrupp är inom bygg- och anläggning, över hälften av våra kunder tillhör den sektorn. Det är en mycket specifik process vilket också gör att vi inte fungerar som en traditionell tillverkningsindustri. I processen ska flytande metall bli stelt igen, och ju bättre jobb vi gör här, desto mindre jobb blir det efteråt.

Vadstena Varmförzinkning grundades på 60-talet och köptes i mitten av 90-talet av Bill Carlsson 2009 köptes dotterbolaget Prozink i Aneby vilket gör att man nu disponerar två anläggningar. Hos Prozink arbetar nio personer idag medan moderbolaget Vadstena Varmförzinkning har 23 anställda.

Arbetsgången innan stålkonstruktionerna hamnar i grytan är avfettning, sköljning, betning i saltsyrabad och sedan ”flussning”, som består av en blandning av bl.a. aluminiumklorider och zinkklorider

– Det är en mogen bransch och stenhård konkurrens råder på marknaden. I Sverige finns ett 30-tal anläggningar varav vi har två. Vi har också tuffa krav på oss från bland annat Länsstyrelsen eftersom detta handlar om att handha en hel del kemikalier, det handlar inte bara om zink, berättar Patrik Göransson och förklarar:

– Arbetsgången innan stålkonstruktionerna hamnar i grytan är avfettning, sköljning, betning i saltsyrabad och sedan ”flussning”, som består av en blandning av bl.a. aluminiumklorider och zinkklorider.

Den speciella verksamhet som varmförzinkning innebär, gör också att affärssystemet bör vara anpassat efter detta, vilket var en viktig aspekt när man för några år sedan började samarbeta med Prosmart.

– Ja, vi var ute efter ett relativt enkelt system och var lite bekanta med Prosmart sedan tidigare. Vårt system heter OLF (order, lager, fakturering) och vi använder oss också av tidredovisningssystemet. Eftersom vi inte fungerar som en traditionell tillverkare har vi heller inte så stort behov av strukturer. Vi sköter till exempel materialdelen utanför systemet och behöver alltså inte ett materialplaneringsprogram.

– Det vi framförallt behöver är ett system som är helt anpassat efter just vår verksamhet, och just att anpassa systemet efter kundspecifika behov är också Prosmarts styrka. Samarbetet fungerar perfekt för våra ändamål, berättar Patrik Göransson, som trots den hårda konkurrensen ser positivt på framtiden.

– Vi är optimistiska. Vi är ledande på tunnplåt idag och genom vår affärsidé, kvalitet och leveransprecision, tror vi att vi kommer att fortsätta stå på stadiga ben. Det gäller att härda ut längst i en redan mogen bransch, konstaterar han.