tumblr hit tracking tool

Affärssystem

Smarta affärssystem för tillverkare

Av Per Thellman 2014-03-21
Prosmart levererar skräddarsydda affärssystem
Tillverkande företag som vill ha ett effektivt och anpassat affärssystem till sin verksamhet har alla sina egna, specifika förutsättningar och behov. Detta har Prosmart System AB i Nässjö tagit fasta på genom att erbjuda flexibla lösningar med stort personligt engagemang i tätt samarbete med kunden.

Målet när affärssystemet Prosmart började utvecklas i slutet av 80-talet var ett tydligt önskemål från företag i Sverige om ett bra MPS-system. Med rätt verktyg och rutiner för produktionsplanering ville man skapa effektivare flöden och därmed högre lönsamhet. Prosmart har sedan starten utvecklat erbjudandet stegvis och numera kan kunderna också lägga till en modul för ekonomi och administration som hanterar allt från förfrågan till faktura.

– Det stämmer. Hittills har företag framförallt valt att samarbeta med oss för programmets funktionalitet i produktion och materialplaneringen där flexibiliteten är väldigt viktig. Kunderna finns i en rad olika branscher inom industrin. Metallegotillverkare är vanligast men andra exempel är elektroindustri, grafisk industri, plast och processindustri, berättar Per Thellman som varit på företaget sedan 2009.

Komplettering eller helhet

Då kunderna i de allra flesta fall har ett befintligt system för ekonomihantering och administration är det alltså fortfarande MPS-delen som oftast levereras för att komplettera detta. Enkel koppling till befintliga affärs- och ekonomisystem erbjuds av Prosmart för detta ändamål. Den relativt nya helhetslösningen i form av ett fullständigt verksamhetssystem kommer ofta ifråga i de fall där kunden inte är nöjd med sitt befintliga ekonomisystem.

– Numera går det i vissa fall till så att vi kommer ut till kunden och erbjuder en komplettering av systemet för produktionsdelen men att de då istället ber oss byta ut hela deras befintliga system. Kopplingen till de befintliga och etablerade ekonomisystemet har vi annars haft i flera år så valet är helt och hållet kundens, konstaterar Per.

Vi vill ha kvar möjligheten att vara snabba och tillgängliga, ge personlig support och kunna anpassa detaljer för att maximera utnyttjandet av Prosmart för våra kunder

De fyra personer som arbetar i företaget Prosmart idag har alla gedigen bakgrund inom tillverkande industri och processen börjar alltid med att besöka kunden för en kartläggning i samarbete med företaget.

PerThellman.jpg– Ja, och vid kartläggningen intervjuar vi kunden om deras förutsättningar och behov som blir grunden till demonstrationen. Efter en demonstration av Prosmart följer förstudien där vi tillsammans går igenom systemrutinerna, det är jätteviktigt att hamna rätt så att vi och kunden känner att Prosmart kan leverera det system som uppfyller deras förväntningar och krav.

– Via förstudien sätter vi i regel ett fast pris på vad eventuella anpassningar kostar. Detta för tydlighetens skull, annars är löpande kostnader för implementering och anpassning vanligast i branschen, konstaterar Per Thellman (foto).

Viktigt med personligt engagemang

Bolaget har idag ett 60-tal kunder varav de flesta finns i södra Sverige. Man levererar runt 10 nya system om året och samarbetar också med externa leverantörer vad gäller exempelvis ekonomisystem, lönesystem, transportsystem.

Det närmaste målet för Per och hans kollegor är att skaffa fler kunder. Men det viktigaste är ändå driva företaget i den riktning som själva ursprungsidén bygger på.

– Det personliga engagemanget är viktigt för oss och något av vår affärsidé. Vi vill ha kvar möjligheten att vara snabba och tillgängliga, ge personlig support och kunna anpassa detaljer för att maximera utnyttjandet av Prosmart för våra kunder. Vi vill inte bli för stora och tröga, påpekar Per Thellman.