tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Snabb utveckling inom bildanalys öppnar nya dörrar

Av Stefan Andersson 2013-09-29
Bildanalys har länge varit ett hett ämne inom branscher som behandlar grafik och bilder, men den snabba tekniska utvecklingen gör att nya funktioner uppstår och nya branscher öppnar ögonen.

Automatisk fotografering av produkter som ett naturligt sista led i en produktionscykel, med automatisk analys av hur en maskins prestation förändras över tid. Så sammanfattar Alvar Andersson en av de största förädringarna som skett i hans tillverkningsföretag sedan han fick höra om bildanalysens framsteg.

 - Trots att jag har arbetat med det här i snart 20 år så är det väldigt svårt och tidskrävande att manuellt granska alla delar. Bildanalysprogrammet kan däremot upptäcka mikroskopiska skillnader på bara några sekunder och skickar ett sms till mig med maskin-ID och tidpunkt om ett ex avviker mer än vanligt.

En annan som har lagt in bildanalys i vardagen är restaurangägaren Per Nielsen. I hans restaurang fotograferas numera varje rätt som serveras. Det sker genom att en lite kamera automatiskt tar ett foto varje gång en talrik ställs på den bänk där serveringspersonalen hämtar serveringsklara rätter. Bilderna analyseras sedan i en dator där fotot på varje rätt jämförs med foton på en "perfekt" variant av rätten och med foton av vanliga fel som kan göras, som t.ex. för lång stektid. Varje tallrik får därefter ett kvalitetsindex och Per kan i lugn och ro gå igenom data om visar hur kvalitet förändras under dagens lopp och hur bra olika kockar presterar.

 - Det låter som science fiction, men det som faktiskt förvånar mig är att det de facto fungerar. Med undantag för kryddning kan datorn faktiskt se att en rätt är slarvigt gjord, konstaterar Per.

Ett företag som specialicerat sig på den här typen av uppdrag är Pixelize.

 - Vi ser en trend av att fler och fler börjar titta på den här typen av lösningar. Tekniken har kommit så långt nu att det egentligen bara är kreativiteten som sätter gränser. Nu när priserna på den här typen av tjänster dessutom har sjunkit tackvare standardiseringar är det flera medelstora företag som har hört av sig och frågat vad vi kan göra för dem, menar företagets ägare Kristofer Carlsson.