tumblr hit tracking tool

Industri & teknik

Svenskar använder smartphones mest

Av Stefan Andersson 2013-09-27
Enligt studien Mobile Web Watch 2013 ligger Sverige i topp vad gäller smartphoneanvändande. 78 procent av svenskarna uppgav i studien att de ägde en smartphone medan snittet i utvecklade länder ligger på 67 procent.

Accentures studie undersökte hur konsumenter använder sig av mobila enheter och vilka mobila tjänster de efterfrågar. Drygt en fjärdedel, 27 procent, av svenskarna angav att de använde sig av tjänster för internetsamtal såsom Skype och Viber via sin smartphone. Så mycket som 36 procent angav att de planerade att börja använda sådana tjänster inom de kommande tolv månaderna.

  – Det är spännande att se hur pass snabbt vi förändrar vårt användande av mobila tjänster. Att mer än en tredjedel av svenskarna planerar att börja ringa samtal genom internet redan under det närmaste året kan ställa höga krav på teleoperatörerna. De har redan kommit långt i arbetet mot att ställa om till affärsmodeller som håller lönsamheten oförändrad, och utmaningen blir nu att hitta modeller som även ökar lönsamheten, kommenterar Niclas Poldahl, ansvarig för affärsområdet Media och Entertainment på Accenture, i samband med ett pressmeddelande.

69 procent av svenskarna skulle också använda sig av internetbaserade röstsamtal ännu oftare om hastigheten och kvaliteten på nätet för dataöverföring förbättrades. och 59 procent menade att de kunde tänka sig att betala mer för snabbare uppkoppling via 4G-nät.

  – Det ökade användandet av internettjänster i mobilen kommer att göra det ännu mer värdefullt för konsumenterna att ha stabila nät med hög överföringshastighet. De operatörer som kan säkra en hög kvalitet och hastighet på sina tjänster kommer att stå bäst rustade för att möta de förändringar som sker på marknaden, och på så sätt kunna behålla och locka nya kunder. En potentiell utveckling är att abonnemangen och erbjudandena i större utsträckning blir gränsöverskridande, säger Niclas Poldahl.

Christian Åhlander, ägare och grundare av Ålanders Tekniska, har arbetat i många år med internet-relaterad rådgivning och konsultation för företag och organisationer och han förvånas över trögheten bland många av de största företagen.

 - Det här är egentligen märkligt att så många företag fortfarande inte har grundläggande funktionalitet som mobil- och pad-anpassning av sina tjänster. Användarna är väldigt tydliga med att de vill ha den här typen av produkter, men varje gång man som användare tvingas till ologiskt och onödigt scrollande ökar benägenheten att intressera sig för konkurrenter som kommit längre på det här området. Det är framförallt här kvicka företag med snabba beslutsprocesser har enorma möjligheter att plocka marknadsandelar, menar Christian Åhlander.