tumblr hit tracking tool

Affärssystem

Tid och information till hela världen

Av Per Thellman 2014-12-12
Westerstrand Urfabrik har bland annat levererat tidsystem till Schiphol flygplats i Amsterdam
Westerstrand Urfabrik AB i Töreboda startade som en urmakeriverkstad redan 1906. Idag utvecklar, tillverkar och marknadsför företaget moderna tid, resultat och displayprodukter och en stor del av kunderna finns numera utomlands.

Tidsystemen och informationstavlorna marknadsförs för användning inom offentlig miljö såsom kommunikation, industri, handel och sport. De helägda dotterbolagen Westerstrand Europe i Belgien och Lambert Westerstrand i Frankrike står för en betydande del av de internationella affärerna idag.

– Ja, mer än 60 procent av våra leveranser sker till utländska kunder, även Tyskland, Finland, Norge och Österrike är stora marknader i Europa. Vi har även levererat kompletta tidsystem till tunnelbanor och järnvägar i Indien, Israel, Dubai, Brasilien och Kuwait senaste åren. Men all produktion och huvudkontor finns här i Töreboda där vi är cirka 70 personer, berättar Christer Ohlsson, inköps- och logistikansvarig på företaget sedan 10 år tillbaka

Bakom klockorna och informationstavlorna man ser finns avancerade styrningssystem som Westerstrand utvecklar själva.

– Det stämmer, vi levererar både styrningssystemen och själva klockorna eller informationstavlorna. Systemet är det viktiga bakom. Har vi levererat tidsystem till exempelvis en flygplats så kan styrningssystemet vara baserat på t.ex. en tidcentral med undercentraler styrda via nätverk, förklarar Christer Ohlsson.

Vår styrka är vi kan leverera en stor display med egenutvecklad programvara enligt kundens önskemål. Många kan leverera skärmen men det är mycket som ska fungera också, i synnerhet om kunden har speciella önskemål om funktioner

I Sverige finns få konkurrenter, dvs. bolag som utvecklar och tillverkar kompletta tidsystem med både mjukvara och hårdvara. Däremot ser det tuffare ut i övriga Europa, framför allt inom segmentet med informationstavlor.

– Vår styrka är vi kan leverera en stor display med egenutvecklad programvara enligt kundens önskemål. Många kan leverera skärmen men det är mycket som ska fungera också, i synnerhet om kunden har speciella önskemål om funktioner.

Samarbetet med Prosmart och dess MPS-system för tillverkande företag gick i skarpt läge i januari 2006, efter att beslut tagits innan sommaren 2005.

– Ja, vi hade ett gammalt MPS-system som vi ansåg inte riktigt höll måttet längre. Vi tittade runt och undersökte marknaden och valet föll på Prosmart, berättar Christer Ohlsson, och utvecklar:

– För oss är det givetvis viktigt att systemet håller reda på saldo och att man kan få riktiga kalkyler, samtidigt som det givetvis är lika viktigt med våra interna rutiner och att de som handhar systemet kan sin sak. En stor fördel vi ser med samarbetet med Prosmart är närheten, att det är lätt och smidigt med support. Jag kan ringa och snabbt få hjälp om justeringar behöver göras och får snabbt svar från min kontakt som själv har erfarenhet av produktion.

Kurvan har inte alltid varit spikrak för Westerstrand Urfabrik genom åren, men efter att nya ägarfamiljen tog över -83 har företaget stadigt flyttat fram sina positioner.

– Absolut, vi som de flesta andra har bra och sämre år men sett över tid går företaget stabilt framåt och i år slår vi nästan rekord resultat och omsättningsmässigt. För att fortsätta framåt måste vi ständigt förbättra elektroniken och mjukvaran då fler och fler intelligenta lösningar dyker upp. Vi måste hänga med i utvecklingen och även om vi är ensamma om vår nisch i Sverige så är gränserna öppna så i de offentliga upphandlingarna, genom vilka vi får många kunder, är andra Europeiska företag med och krigar även på vår hemmamarknad, avslutar Christer Ohlsson.