tumblr hit tracking tool

Affärssystem

Tillgängligt, billigare och mer flexibelt

Av Mats Holmström 2013-08-12
I molnet delar du på alla kostnader för servrar, virusskydd och back-up med mera. Dessutom betalar du bara för de funktioner du använder, därför tjänar de flesta företag på att ha sitt affärssystem i molnet.

I molnet delar du på alla kostnader för servrar, virusskydd och back-up med mera. Dessutom betalar du bara för de funktioner du använder, därför tjänar de flesta företag på att ha sitt affärssystem i molnet.

Cloud-, SaaS- eller molnlösning är tre ord för samma sak, nämligen att affärssystemet eller det program du vill använda inte finns på den egna servern utan ligger som en tjänst på webben. Du loggar in och använder dig av tjänsten via din webbläsare och betalar bara för det du utnyttjar. Småföretag har kunnat välja affärssystem i molnet ett bra tag. Medelstora företag har dock varit hänvisade till installerade program fram tills nu, men första september lanserade Visma ett komplett affärssystem i molnet för medelstora företag.

- En stor fördel är att företagen kan skala upp och ner som det passar dem, säger Carola Lissel, VD för Visma software. Det finns också stora möjligheter att anpassa systemet utifrån behoven hos varje enskilt företag. Vill man till exempel ha CRM, då lägger man bara till den tjänsten.Sedan betalar man bara för det man utnyttjar.

En stor fördel med att välja en molnlösning är förstås att systemet är tillgängligt var man än befinner sig. Undersökningar har visat att var femte tjänsteman jobbar ute hälften av tiden och det är förstås en stor fördel att man kan komma åt bokningar, ordrar och dylikt var man än befinner sig. En annan fördel är att systemet blir billigare för de flesta eftersom man delar på kostnader för servrar, virusskydd och back-up, med mera.

Många föredrar också att betala kostnaden löpande istället för att initialt ha en stor utgift för ett affärssystem som sedan måste skrivas av varje år.

- Vi framtidssäkrar också våra system, säger Carola Lissel. Väljer man att installera ett program går det att konvertera över i en molnlösning så småningom utan allt för stora kostnader.